هم ناسا و هم نظامیان ایالات متحده در واقعیت مجازی سرمایه گذاری می کنند. ناسا با استفاده از این تکنولوژی تلاش می کند مهندسین خود را با دستگاه هایی که به فضا ارسال می کنند، متصل کنند. با استفاده از عینک Oculus و تجهیزات سنجش حرارتی از کنسول بازی Xbox One، مهندسان ناسا در حال توسعه راه هایی برای کنترل بازوی روباتیک با حرکات ساخته شده توسط اپراتور در اینجا بر روی زمین هستند.

Leave a Reply