تیم راوینو

مسعود حسنلو

مدیرعامل

حامد اسدی

مدیر اجرایی

Developer

محمد فلاح

Developer

حسن احمدی

Modeling

ابوالفضل حٌسنیان

Developer

جلال عرب نژاد

کارشناس پژوهش و آموزش

رضا طاهری

کارشناس روابط عمومی