خیلی خوشحال هستیم که شما راوینو را برای فعالیت انتخاب می کنید . لطفا رزومه خود را به ایمیل Hi@Ravino.ir ارسال کنید 

ساعت کاری منعطف

حقوق و مزایای مناسب

بیمه تامین اجتماعی